Vineyard Arabians logo
Slovenski English Deutsch
horse info header

Egora

sold to Germany
(Galba x Egea)
Mare, Grey, 2007


Progeny

Egona

(GILLY J x EGORA)

Elotta

(Lotos x Egora)
sold to Slovenia