Vineyard Arabians logo
Slovenski English Deutsch
horse info header

Haika

prodana na Nizozemsko
(Borsalino K x TM Havanna)
Kobila, lisičja , 2017